PD Belá-Dulice

Poľnohospodárske družstvo

Belá-Dulice

História

Kontakty

Poľno výroba

PD Belá Dulice
Vitajte na našich stránkach

Poľnohospodárske družstvo Belá – Dulice

Vzhľadom na šíriaci sa koronavírus je Poľnohospodárske družstvo Belá – Dulice v sprísnenom režime. Zákaz vstupu do objektov firmy, zákaz návštev a voľného pohybu. Ďakujeme za pochopenie a zostante zdraví.

Usmernenie SVaPS nájdete tu:

MILAN RÚFUS – CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ

Chlieb krájať…
To je nie len tak.
Chlieb nepriletí ako vták,
jak cudzí holub do dvora.

Na chlebík musíš poorať.
A hodný svojho chleba žiť.
Chlebík si treba zaslúžiť.
Pluh tlačiť ako ťažký vlak.

Chlieb krájať –
to je nie len tak.
Poznáš raz, čo to znamená.
Môj milý, chlieb je odmena.

Preto sa modlíš
a ja tiež:
chlieb každodenný daj nám dnes.


Aktuálne počasie Martin


  • fax: +421 43 4297602
  • e-mail: pdbela@pdbela.sk
  • adresa: Belá – Dulice 1, 038 11, Belá – Dulice
  • IČO: 00 196 452
  • DIČ: 2020427024
  • IČ DPH: SK2020427024


123 movies
google map websites